Portfolio > VANITY

Psychically Burning Film
Psychically Burning Film
oils, inks, paper glass
2020

photographed collage