COLLAGE > MORE COLLAGE

Four Legged Horizon
Four Legged Horizon
paper collage & spray paint
15" X 21 3/4"
2021